Fruit de l'experiència adquirida a l'Aula d'Escriptura, la decisió d'escriure ha estat fàcil. Escriure què? sobre què, perquè? Descartat el gènere de ficció, la primera idea fou escriure un dietari. Després, canvi d'idea. El nom era la cosa: notes, papers, quadern... i... Un quadern, una mirada atenta i reflexiva. Una manera de tractar la notícia, el personatge, la ciutat, el dia a dia, la cultura en les diverses formes: una paraula, una frase, una música, una pel·lícula, un llibre... serien els temes.

Una primera part , però, els textos escrits com a exercicis de classe. No seria just no fer-ho, en definitiva són els que m’han donat peu a escriure.

diumenge, 21 de juny de 2015

RISC


Ara em diuen que no et puc dir que t’estimo, així, tal com raja, com to he dit sempre, em diuen que t’ho he de dir però sense dir-t’ho, que ho he de fer amb paraules que vulguin dir el mateix, però no amb les que he fet servir sempre. Em diuen que és el mateix que passa amb els pintors, que poden no pintar allò que veuen sinó allò que els suggereixi la realitat.
Si pinto un cirerer, com et puc fer entendre que el que he pintat és un mussol? Corro el risc, doncs, de dir-te que t’estimo i que tu entenguis que anirem de vacances al Carib!, o que entenguis qui sap què...

(A propòsit de que quan un es vol expressar no cal dir les coses com son sinó només mostrar-les)